Aangeboden pachtgrond omgeving Herpen

Locatie op kaart

Aangeboden pachtgrond bij inschrijving:

Geliberaliseerde verpachting voor 6 jaar – via inschrijving –  van één perceel grasland in de omgeving Herpen (Nbr).

 

Pachtvorm:

Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar in de zin van art. 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Pachtperiode:

1 januari 2023 – 31 december 2028

 

Inschrijving is mogelijk op het perceel:

Gelegen aan de verharde weg Beemdenweg te Herpen, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie H, nummer 58, zoals deze globaal is aangegeven met een rood vlak
op de afbeelding. De kadastrale oppervlakte van het te verpachten perceel is 2.69.50 hectare.

 

Wijze van inschrijving:

Er kan alleen worden ingeschreven met gebruikmaking van het inschrijfbiljet en gestelde voorwaarden. Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure en het inschrijfbiljet kunt u contact met ons opnemen. Gunning is voorbehouden aan opdrachtgever.

 

Nadere informatie:

Verkrijgbaar via De Lorijn raadgevers o.g.

Telefoon: 026-3037303

E-mail: raadgevers@delorijn.nl of gj.versteeg@delorijn.nl