Te koop bij inschrijving, hobbyweide Velddwarsstraat 8 te Zetten

MVF-12490-0501

Het aanbod

Een bijzonder mooi gelegen hobbyweide van circa 6.035 m² gesitueerd aan de rand van het dorp Zetten nabij Landgoed Hemmen. De hobbyweide is gelegen aan de openbare verharde weg Velddwarsstraat nummer 8 (6671 MA). De opstallen zijn bereikbar via een half verhard landweggetje.

 

De hobbyweide leent zich perfect voor paardenliefhebbers, het houden van kleinvee of voor (hobbymatig) agrarisch gebruik.

 

Op het westelijke gedeelte van het perceel staan 2 praktische schuren met een gezamenlijk oppervlak van circa 200 m². De schuren zijn voorzien van een (kracht)stroomaansluiting, eigen water en 2 paardenboxen (3 meter bij 3 meter). Tevens is een mestkelder aanwezig van circa 1 m³.

 

Op het erf bij de schuren staan 2 zeecontainers voorzien van een krachtstroomaansluiting en een eenvoudige folie hobbykasje (tunnelkas). Het weiland is rondom grotendeels afgezet met een harmonicagaas hekwerk met bovenbuis en een brede ijzeren poort.

 

Het perceel is decennialang gebruikt voor het weiden van pony’s en schapen, als moestuin en de schuren voor het stallen van paarden, schapen, overig kleinvee en voor opslag van materialen.

 

Functie

Volgens het vigerende omgevingsplan ‘Buitengebied Overbetuwe’ heeft het perceel de functie (voorheen bestemming) ‘Agrarisch’.

 

Aanvullend is op een gedeelte van het perceel de functie ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’, ‘Waarde – Archeologische verwachting 1’ en ‘Waarde – Archeologische verwachting 2’ van kracht.

 

Voor informatie over het toegestane gebruik kunt u www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/locatie?regelsandere=regels raadplegen.

 

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding: kadastrale gemeente Valburg, sectie F, nummer 1494 ter grootte van 6.035 m².

 

Erfdienstbaarheden en zakelijke rechten

De ontsluiting naar de opstallen is via een recht van overpad geregeld.

Er is een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander N.V. gevestigd.

 

Inschrijving

Te koop bij inschrijving.

 

Oplevering

Oplevering geschiedt op 1 november 2024.

 

Kijkdag

Donderdag 13 juni 2024 van 15.00 – 18.00 uur      (aanmelden via raadgevers@delorijn.nl)

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

De Lorijn raadgevers o.g.

De heer Erwin Wellner

Email: raadgevers@delorijn.nl

Tel: 026-3037303