Verkocht, percelen Rijnbandijk Maurik

verkocht foto

Namens onze opdrachtgever bieden wij één perceel grasland met één aangrenzend perceel water aan dat geschikt is voor agrarisch gebruik en/of voor natuurontwikkeling. De percelen zijn buitendijks gelegen aan de Rijnbandijk ten noordoosten van de Maurik en hebben een totale kadastrale oppervlakte van 06.21.40 ha.

 

Vraagprijs: € 390.000,- k.k.

 

Het perceel grasland wordt op de bodemkaart aangeduid als kalkhoudende poldervaaggrond; zavel met profielverloop 2. Gezien de buitendijkse ligging heeft het een redelijke droogteligging. Het perceel is niet gedraineerd en goed bereikbaar vanaf de openbare weg (Rijnbandijk).

 

Kadastrale percelen:

Het perceel grasland en het perceel water staan in de openbare registers van het Kadaster vermeld onder de navolgende kenmerken:

 

Maurik, A, 759, 06.09.10 ha. (grasland)

Maurik, A, 122, 00.12.30 ha. (water)

 

De percelen hebben een totale oppervlakte van 06.21.40 ha.

 

Bestemmingsplan:

De percelen zijn gelegen in het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied Buren’.

 

Het perceel grasland heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch – Uiterwaardengebied’ (art. 10).

Het perceel bestaande uit water heeft de enkelbestemming ‘Water’ (art. 32).

Beide percelen hebben de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beheerszone winterbed’(art. 56).

 

Beide percelen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied (Rijntakken).

 

Gebruik:

De percelen worden vrij van gebruik en zonder natuurbeheerovereenkomst opgeleverd. De beheerovereenkomst is per 31 december 2022 geëindigd.

 

Aanvaarding:

Het perceel kan per direct worden aanvaard.

 

Funda:

https://www.fundainbusiness.nl/agrarische-grond/maurik/object-42044433-rijnbandijk/