Beheer- en pachtzaken

Ook voor het beheer en de instandhouding van uw vastgoed kunt u terecht bij De Lorijn raadgevers. Wij regelen pachtzaken, beheren uw onroerend goed en geven degelijk advies over onderhoud en exploitatie. U kunt bij ons terecht voor beheer en pacht van landelijk én stedelijk vastgoed.

Activiteiten die u bij ons kunt neerleggen zijn bijvoorbeeld: het duurzaam beheer van agrarische gebieden of het tijdelijk beheer van gronden die uiteindelijk worden bestemd voor woningbouw of bedrijven.

Beheer van onroerend goed is maatwerk

Wij stellen in overleg met u een passend pakket met beheerswerkzaamheden samen.

Dat pakket kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Voeren van de pacht- en financiële administratie
 • Opstellen en sluiten van pacht- en huurcontracten
 • Innen van huur- en pachtgelden
 • Advies bij pacht- en huurprocedures
 • Advies over fiscale en juridische aspecten
 • Regelen van tijdelijke verhuur
 • Beheerswerkzaamheden voor gronden en opstallen
 • Voeren van eigen exploitatie voor de opdrachtgever van gronden en opstallen
 • Begeleiden van eventuele aan- of verkopen binnen de eigendomsportefeuille van opdrachtgevers
 • Taxaties van de verkoopwaarde, executiewaarde en huurwaarde
 • Vaststellen of taxeren van pachtsommen en huurprijzen

Neem direct contact op met één van onze raadgevers voor meer informatie

Fons Hendrix
Fons Hendrix

mr. drs. ing. A.P.G. Hendrix (Fons)

Gert Jan Versteeg
Gert Jan Versteeg

ing. G.J. Versteeg (Gert Jan)

Harm Vister
Harm Vister

ing. H.H.M. Vister (Harm)

06-10117727 -  H.Vister@delorijn.nl

Marie-Anne Boer
Marie-Anne Boer

ing. M.J. Boer (Marie-Anne)

06-30166260 -   m.boer@delorijn.nl

Marijn Nobre Henriques
Marijn Nobre Henriques

ing. M.J. Nobre Henriques (Marijn)

06-21304812  -   m.nobrehenriques@delorijn.nl

Maarten Nijeboer
Maarten Nijeboer

ing. W.M. Nijeboer (Maarten)

06-55124395  -   m.nijeboer@delorijn.nl