Taxeren van onroerend goed:
Woningen, grond, bedrijfsruimtes en meer…

Taxatie nodig? Het kan - om verschillende redenen - nodig zijn om de waarde van grond, een woning, bedrijfsruimte, agrarisch bedrijf of een andere onroerende zaak te bepalen. Deze waardebepaling gebeurt door middel van een taxatie.

Onze specialistische adviseurs hebben de juridische en technische kennis om een correcte taxatie voor u op te stellen.

Wij bepalen de waarde van landelijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed en woningen

Ten eerste is het belangrijk om te weten voor welk doel de waarde moet worden vastgesteld. Afhankelijk van het doel van de taxatie wordt namelijk een specifieke taxatiemethodiek toegepast. Onze adviseurs zijn goed thuis in de verschillende taxatiemethodieken en taxatiedoelen.

Wij taxeren – onder meer – voor de volgende doeleinden:

 • Aan- en verkoop in de particuliere markt
 • Aankoop voor bijvoorbeeld woningbouw of aanleg van infrastructuur
 • Onteigening
 • Inbrengwaarden in het kader van de grondexploitatie op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening
 • Financiering
 • Herwaardering voor de (bedrijfs)balans
 • Fiscale taxaties
 • Waardevermindering in verband met planschade, nadeelcompensatie of schade in het algemeen
 • Verzekeringen
 • Boedelscheiding
 • Bedrijfsoverdracht
 • Inbreng in maatschap of vennootschap of juist beëindiging daarvan
 • Successie

 

Wij taxeren in agrarisch gebied, in de stad en daartussen. Onze experts taxeren landelijk vastgoed, bedrijfsmatig- en mkb-vastgoed en woningen. Zij zijn gecertificeerd in de verschillende vakgebieden. Het werkgebied van onze adviseurs strekt zich over (vrijwel) heel Nederland uit.

 

Neem direct contact op met één van onze raadgevers voor meer informatie

Harmen Bijsterbosch
Harmen Bijsterbosch

ing. H.W. Bijsterbosch (Harmen)

Erwin Wellner
Erwin Wellner

ing. W.B. Wellner (Erwin)

Jolande de Vries
Jolande de Vries

mr. ing. J. de Vries (Jolande)

Gert Jan Versteeg
Gert Jan Versteeg

ing. G.J. Versteeg (Gert Jan)

Jaap Menkveld
Jaap Menkveld

ing. J. Menkveld (Jaap)

Lisa van Dulmen
Lisa van Dulmen

L. van Dulmen LLB (Lisa)

Harm Vister
Harm Vister

ing. H.H.M. Vister (Harm)

06-10117727 -  H.Vister@delorijn.nl

Marie-Anne Boer
Marie-Anne Boer

ing. M.J. Boer (Marie-Anne)

06-30166260 -   m.boer@delorijn.nl

Marijn Nobre Henriques
Marijn Nobre Henriques

ing. M.J. Nobre Henriques (Marijn)

06-21304812  -   m.nobrehenriques@delorijn.nl

Maarten Nijeboer
Maarten Nijeboer

ing. W.M. Nijeboer (Maarten)

06-55124395  -   m.nijeboer@delorijn.nl